croeso i urbasba


yr encil drefol gyfrinachol

Dihangfa hamddenol yng nghalon Prifddinas Cymru – profiad sba unigryw gyda chyfleusterau gwallt a harddwch o’r radd flaenaf Rhedir gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant a thalent y dyfodol yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro.

urbasba

CAVC Campws Canol y Ddinas
Heol Dumballs
Caerdydd
CF10 5FE
Hysbysiad Preifatrwydd

Find us on Google maps

Amser

Rydym ar agor Dydd Mawrth- Ddydd Sadwrn gyda nosweithiau hwyr Dydd Mawrth a Dydd Iau.

rhestr prisiau