Canllawiau Coronavirus - gwelwch isod.


Datganiad Yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro (CAVC) ein prif flaenoriaeth yw iechyd, diogelwch a lles ein staff, myfyrwyr a'r gymuned. Er y caniateir inni ailagor o 12 Ebrill 2021 yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, byddwn yn cymryd ychydig mwy o amser i agor ein drysau er mwyn sicrhau ein bod yn lleihau'r risg o coronafeirws ac yn cadw pawb ohonom mor ddiogel â phosib. Edrychwn ymlaen at groesawu ein holl gleientiaid yn ôl a byddwn yn rhoi gwybod i chi am ein dyddiadau agor yn fuan.

urbasba

CAVC Campws Canol y Ddinas
Heol Dumballs
Caerdydd
CF10 5FE
Hysbysiad Preifatrwydd

Find us on Google maps

Amser

Rydym ar agor Dydd Mawrth- Ddydd Sadwrn gyda nosweithiau hwyr Dydd Mawrth a Dydd Iau.

rhestr prisiau