academi urbasba yw ein salon yn Y Barri. Ar gyfer eich anghenion gwallt a harddwch cysylltwch â ni i wneud apwyntiant yn Academi urbasba.

Academi Urbasba

Heol Colcot, Y Barri
Bro Morgannwg, CF62 8YJ
01446 725 047