Canllawiau ynghylch Coronafeirws

An update regarding coronavirus (COVID-19). At urbasba the health, safety and wellbeing of our staff, students and clients is a top priority.

Sêl Nadolig urbasba!

Eleni mae urbasba yn cynnal sêl Nadolig yn cychwyn ar ddydd Llun 9 Rhagfyr ac yn gorffen ar ddydd Iau 19 Rhagfyr. Mae ein cynigion yn cynnwys

Parti Sêl yr Haf urbasba – 14eg o Fehefin

Parti Sêl yr Haf urbasba Dydd Iau 14eg Mehefin | 5pm tan 7pm Rydyn ni wrth ein bodd yn cael eich gwahodd chi i barti sêl yr haf urbasba!

Cynnig Arbennig – Triniaeth i’r Wyneb Elemis ar gyfer Esmwytho Croen Sensitif – £15

Gwneud apwyntiad: Llenwch ffurflen apwyntiad ar www.urbasba.co.uk/cy/book a dyfynnwch ‘Elemis November Facial'

Cynigion Arbennig yr Haf yn urbasba!

Mae gennym dri chynnig newydd dros yr haf!

Pecyn Sba Parod am y Traeth Ar gael Mai – 9fed Mehefin (ac eithrio dydd Llun)

Mae’r Pecyn Sba Parod am y Traeth yn £40

Pecyn i’r Briodferch neu’r Forwyn Briodas

Yn urbasba rydym yn deall eich bod eisiau edrych yn arbennig ar ddiwrnod eich priodas, ond eich bod hefyd eisiau edrych fel chi!

Parti Haf a Lansiad KMS – 26ain Mai 2017 4pm – 6.30pm

Mae’r haf wedi cyrraedd! I ddathlu hoffai urbasba eich gwahodd i ymuno â ni yn ein parti haf llawn pampro, cynnyrch a hwyl!