I wneud apwyntiad am le ffoniwch 02920 250 450 neu gallwch lenwi’r ffurflen ymholiadau gyda’ch manylion a’r dyddiadau sydd orau gennych ac fe gysylltwn â chi i gadarnhau eich ymweliad i urbasba. Byddwn yn ceisio i ymateb o fewn 72 awr, nid yw'n bosib ymholi am apwyntiad llai na 48 awr i ffwrdd.

Cliciwch yma ar gyfer dudalen Sylwadau, Awgrymiadau a Chanmoliaethau Coleg Caerdydd a’r Fro
http://www.cavc.ac.uk/cy/cyswllt/complaints-and-compliments/