I drefnu apwyntiad, cysylltwch drwy ein ffonio 02920 250 450 neu gallwch anfon neges e-bost i urbasba@cavc.ac.uk er mwyn holi unrhyw gwestiwn.
Cofiwch nodi’ch enw a’ch rhif ffôn er mwyn i ni fedru cysylltu â chi.
NODER OS GWELWCH YN DDA: Os ydych yn cyflwyno cais am apwyntiad mewn e-bost, mae angen o leiaf 48 awr o rybudd cyn yr apwyntiad. Byddwn yn ymdrechu i ateb eich cais o fewn 72 awr, serch hynny mae hi bob tro’n gyflymach trefnu apwyntiad dros y ffôn. Mae eich archeb yn cael ei gadarnhau unwaith y mae urbasba wedi rhoi cadarnhad dros y ffôn neu dros neges e-bost. Rydym yn gofyn am £5 o flaendal er mwyn cadarnhau pob apwyntiad sydd dros 1 awr o hyd. Nid yw'r blaendal yn cael ei ad-dalu os nad ydych wedi gohirio eich apwyntiad o leiaf 24 awr o ymlaen llaw.

Cliciwch yma ar gyfer dudalen Sylwadau, Awgrymiadau a Chanmoliaethau Coleg Caerdydd a’r Fro
http://www.cavc.ac.uk/cy/cyswllt/complaints-and-compliments/