Mae gennym gynnig deuddydd arbennig ar 15 Tachwedd 10am-1pm. Mae’r driniaeth i’r wyneb yn para 30 munud ac yn costio £15. Dyma’r opsiwn perffaith ar gyfer croen sensitif, mae’r driniaeth esmwythaol hon wedi’i dylunio i gryfhau haen uchaf y croen tyner drwy ddefnyddio technegau tylino o grynu. Defnyddir Rhosyn Morocaidd, Camomeil a Bricyllen i lanhau a diblisgo’n dyner. Mae Masg Neroli maethlon yn gwneud i’r croen deimlo’n esmwyth a llonydd wrth helpu i leihau cochni.

Gwneud apwyntiad: Llenwch ffurflen apwyntiad ar www.urbasba.co.uk/book a dyfynnwch ‘Elemis November Facial’