Am £40, mae’r pecyn Sul y Mamau yn cynnwys y canlynol:

  • Mynediad am hanner diwrnod i’n sba trefol: Pleser pur! Cyfle i ymlacio yn y pwll sba hydrotherapi, mwynhau manteision glanhau dwfn yr ystafell stêm ewcalyptws neu adael i’ch pryderon ddiflannu wedi’ch lapio yn y gwely arnofio.
  • Côt nos, tywel a phâr o sliperi
  • Te prynhawn ym mwyty’r Dosbarth ar y 5ed llawr
  • Hefyd eich dewis chi o un o’r triniaethau canlynol:    
  • Triniaeth wyneb Elemis yn benodol i’r croen
  • Tylino’r corff llawn gyda cherrig poeth
  • Triniaeth lapio’r corff Elemis

Ar gael 25ain Mawrth – 8fed Ebrill (heblaw am ddyddiau Llun)

I archebu ffoniwch: 02920 250 450 a dyfynnu SUL Y MAMAU ar gyfer y cynnig.