Am £35 mae’r pecyn Cariad @urbasba yn cynnwys y canlynol:

  • Mynediad am hanner diwrnod i’n sba trefol: Pleser pur! Cyfle i ymlacio yn y pwll sba hydrotherapi, mwynhau manteision glanhau dwfn yr ystafell stêm ewcalyptws neu adael i’ch pryderon ddiflannu wedi’ch lapio yn y gwely arnofio.
  • Prosecco a mefus wrth gyrraedd
  • Côt nos, tywel a phâr o sliperi
  • Sesiwn 20 munud ar y gwely arnofio
  • Hefyd eich dewis chi o un o’r triniaethau canlynol:
  • Tylino pen Indiaidd
  • Triniaeth ailstrwythuro a chyflyru Olaplex i’r gwallt a’i sychu neu
  • Tylino’r cefn, y gwddf a’r ysgwyddau gyda cherrig poeth

Ar gael drwy gydol mis Chwefror yn unig (1af – 28ain Chwefror). 

I archebu ffoniwch: 02920 250 450 a dyfynnu LOVE ar gyfer y cynnig. Wrth fwcio, gadewch i ni wybod eich dewis triniaeth.