Cyfle i ddechrau’r flwyddyn newydd yn llawn egni gyda phecyn sba arbennig yn ein hafan ddinesig foethus yng nghalon Caerdydd.

Mae’r Pecyn Sba Dadebru ac Adfywio’n am £40 cynnwys
y canlynol:
· Mynediad i’n sba dinesig:
Moethusrwydd pur! Cyfle i ymlacio yn y pwll sba hydrotherapi, mwynhau manteision glanhau dwfn yr ystafell stêm ewcalyptws, neu anghofio am eich holl bryderon wedi’ch lapio’n braf yn y gwely arnofio.
· Bydd cinio 2 gwrs (gyda gwin neu diod ysgafn) yn cael ei weini yn y bwyty o safon ar y 5ed llawr, Y Dosbarth.
· Gŵn nos a thywel, a phâr o sliperi
Hefyd eich dewis chi o un o’r triniaethau canlynol:
– Triniaeth Lapio Cefnfor Elemis
– Triniaeth Wyneb Penodol i Groen Elemis
– Tylino’r Corff Llawn Elemis

Ar gael Ionawr a Chwefror yn unig. 

I fwcio ffoniwch: 02920 250 450 a defnyddiwch gyfeirnod RESET wrth fwcio.