Mae’r Pecyn Sba Parod am y Traeth yn £40 ac yn cynnwys y canlynol:

 • Mynediad hanner diwrnod i’n sba
 • Gŵn nos, tywel a phâr o sliperi
 • Sesiwn gwely arnofio
 • Cinio dau gwrs (gyda gwydriad o win neu ddiod ysgafn) wedi’i weini ym mwyty’r Dosbarth ar y 5ed llawr.
 • Dewis o’r triniaethau canlynol:
  • Wrap Môr Elemis
  • Microdriniaeth i dynnu hen groen oddi ar y corff
  • Tylino’r corff llawn