Eleni mae urbasba yn cynnal sêl Nadolig yn cychwyn ar ddydd Llun 9 Rhagfyr ac yn gorffen ar ddydd Iau 19 Rhagfyr. Mae ein cynigion yn cynnwys

  • 25% o ostyngiad ar Elemis
  • 25% o ostyngiad ar Goldwell
  • 25% o ostyngiad ar KMS
  • 25% o ostyngiad ar St Tropez
  • 10% Thornbush Hill

10 diwrnod o Gynigion Nadolig.

I goroni’r cynigion gwych hyn bydd 10 diwrnod o gynigion arbennig urbasba ar gyfer y Nadolig ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol! O 9 Rhagfyr tan 19 Rhagfyr byddwn yn hyrwyddo cynnig gwahanol wrth nesáu at y Nadolig – felly cadwch eich llygaid yn agored.   Manteisiwch ar unrhyw un o’r cynigion hyn!

  • Telerau ac Amodau’n berthnasol, ni ellir defnyddio’r cynigion hyn ar y cyd â chynigion eraill. Defnyddir un gostyngiad ar y tro. Yn amodol ar argaeledd.