Mae gennym dri chynnig newydd dros yr haf!

Mae ein holl gynigion ar gael yn ein Salon yng Nghaerdydd yn unig

 

Aelodaeth Sba 3 mis 

Mynediad diderfyn i’r sba* am dri mis, o’r dyddiad rydych yn prynu eich aelodaeth, am £45 yn unig!  Bydd y cynnig hwn yn dod i ben ar 28ain Gorffennaf, felly manteisiwch tra gallwch!

*nid yw’r cynnig yn cynnwys defnydd o’r gwely arnofio

 

Sêl cyfnod byr! 

Mae yna ostyngiad o 50% oddi ar bob cynnyrch yn y salon*.  Mae hyn yn cynnwys brandiau megis GHD, Elemis, Goldwell, KMS, Olaplex a Sienna X!

* bydd y sêl yn dod i ben ar 28ain Gorffennaf 2017

 

Archebu 5 talu am 4!

Archebwch eich 5 triniaeth nesaf, talwch o flaen llaw, a byddwch ond yn talu am 4!*

*Mae’r cynnig hwn yn cynnwys pob triniaeth yn urbasba – mae’n rhaid i’r triniaethau sy’n cael eu harchebu fod yr un fath – holwch yn y salon am ragor o fanylion.