Noson Pamper a Lansio Cynnyrch – 7fed Ebrill 2017, 5pm – 8pm

Mae’n bleser gan urbasba gyflwyno dau frand newydd ac unigryw i’n cynnig; colur Pierre Rene a thriniaethau ailstrwythuro gwallt Olaplex. I ddathlu hyn hoffem eich gwahodd chi i ymuno â ni am noson o arddangosfeydd colur a gwallt, mân driniaethau a chynigion arbennig.

Cynnig Te Prynhawn a Sba Sul y Mamau

Mae Cynnig Te Prynhawn a Sba Sul y Mamau yn anrheg perffaith ar gyfer Sul y Mamau. Pleser pur am £40.

Pecyn Dydd Sant Ffolant Cariad @urbasba

Cyfle i ymlacio dros gyfnod Dydd Sant Ffolant gyda phecyn gwych Cariad @urbasba. Rhowch anrheg arbennig i rywun neu brynu’r pecyn i chi eich hun – pecyn llawn pleserau arbennig am ddim ond £35.

Pecyn Sba Dadebru ac Adfywio £40

Cyfle i ddechrau’r flwyddyn newydd yn llawn egni gyda phecyn sba arbennig yn ein hafan ddinesig foethus yng nghalon Caerdydd.

Wythnos Maldod 13fed – 16fed Rhagfyr – Gostyngiadau Gwych Nadolig Yma

Dewch i fwynhau ychydig o oriau hamddenol braf gyda ni!

Noson o Siopa Nadolig a Maldod 29ain Tachwedd 2016, 5pm – 8pm

Gwahoddiad i noson o siopa a Maldod gyda hyd at 20% o ostyngiad. Bachwch eich lle!

Myfyrwyr Therapi Harddwch Coleg Caerdydd a’r Fro’n gwneud cynnydd yn syth i waith yn y Celtic Manor

Mae grŵp o saith o fyfyrwyr Therapi Harddwch a Sba wedi gwneud cynnydd yn syth o’u cwrs yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro i weithio yng Ngwesty pum seren y Celtic Manor.

Mollie, myfyrwraig yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, yn enillydd WorldSkills

Mae Mollie Williams, myfyrwraig Therapi Harddwch Lefel 2 yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, wedi ennill medal efydd mewn cystadleuaeth anrhydeddus i ddod o hyd i’r therapyddion harddwch dan hyfforddiant gorau yn y wlad.