Yn urbasba rydym yn deall eich bod eisiau edrych yn arbennig ar ddiwrnod eich priodas, ond eich bod hefyd eisiau edrych fel chi! Byddwn yn gallu cwrdd â’ch holl anghenion o steiliau gwallt i fyny, i golur a rhoi ychydig o liw haul i chi cyn eich mis mêl! Pa un ai a ydych eisiau edrych yn glam neu’n chwilio am brydferthwch naturiol bydd ein tîm proffesiynol yn gweithio gyda chi i wireddu eich breuddwyd!

Mae ein pecynnau newydd i’r briodferch/morwyn briodas yn cynnwys:

Pecyn i’r Briodferch* – £85

  • Gwallt i fyny / Chwythu’n sych
  • Triniaeth dwylo a thraed
  • Colur (gyda threial cyn diwrnod y briodas)
  • Chwistrelliad lliw haul Sienna X (apwyntiad i gael ei drefnu 2-3 diwrnod cyn diwrnod y briodas)
  • Gwydriad o Prosecco wrth gyrraedd

Gwestai neu’r Forwyn Briodas* – £40

  • Gwallt i fyny / Chwythu’n sych
  • Triniaeth dwylo neu driniaeth traed
  • Colur
  • Chwistrelliad lliw haul Sienna X (apwyntiad i gael ei drefnu 2-3 diwrnod cyn diwrnod y briodas)
  • Gwydriad o Prosecco wrth gyrraedd

*gan dîm proffesiynol urbasba yn unig.

Trefnu apwyntiad: ffoniwch 02920 250 450 neu ewch i www.urbasba.co.uk/cy/book/