Parti Sêl yr Haf urbasba – 14eg o Fehefin

Parti Sêl yr Haf urbasba Dydd Iau 14eg Mehefin | 5pm tan 7pm Rydyn ni wrth ein bodd yn cael eich gwahodd chi i barti sêl yr haf urbasba!

Cynnig Arbennig – Triniaeth i’r Wyneb Elemis ar gyfer Esmwytho Croen Sensitif – £15

Gwneud apwyntiad: Llenwch ffurflen apwyntiad ar www.urbasba.co.uk/cy/book a dyfynnwch ‘Elemis November Facial'

Cynigion Arbennig yr Haf yn urbasba!

Mae gennym dri chynnig newydd dros yr haf!

Pecyn Sba Parod am y Traeth Ar gael Mai – 9fed Mehefin (ac eithrio dydd Llun)

Mae’r Pecyn Sba Parod am y Traeth yn £40

Pecyn i’r Briodferch neu’r Forwyn Briodas

Yn urbasba rydym yn deall eich bod eisiau edrych yn arbennig ar ddiwrnod eich priodas, ond eich bod hefyd eisiau edrych fel chi!

Parti Haf a Lansiad KMS – 26ain Mai 2017 4pm – 6.30pm

Mae’r haf wedi cyrraedd! I ddathlu hoffai urbasba eich gwahodd i ymuno â ni yn ein parti haf llawn pampro, cynnyrch a hwyl!

Noson Pamper a Lansio Cynnyrch – 7fed Ebrill 2017, 5pm – 8pm

Mae’n bleser gan urbasba gyflwyno dau frand newydd ac unigryw i’n cynnig; colur Pierre Rene a thriniaethau ailstrwythuro gwallt Olaplex. I ddathlu hyn hoffem eich gwahodd chi i ymuno â ni am noson o arddangosfeydd colur a gwallt, mân driniaethau a chynigion arbennig.

Cynnig Te Prynhawn a Sba Sul y Mamau

Mae Cynnig Te Prynhawn a Sba Sul y Mamau yn anrheg perffaith ar gyfer Sul y Mamau. Pleser pur am £40.